Lomakkeita

Otsikkoa klikkaamalla avautuu tulostettava versio kustakin lomakkeesta. Täytä lomake ja toimita se kirkkoherranvirastoon työtehtävästäsi vastaavalle henkilölle. Palkkioiden maksaminen noudattaa tiettyä palkanlaskijan kuukausittaista työrytmiä. Tästä johtuen palkkion suoritus voi kestää jopa 1-2 kuukautta lomakkeen jättämisestä.

Muista allekirjoitus! Allekirjoittamatonta lomaketta ei voida käsitellä, eikä palkkiota maksaa ennen kuin allekirjoitus on saatu.

Postiosoite:
     ”työntekijän nimi”
     Kangasalan seurakunta
     Myllystenpohjantie 2
     36200 Kangasala

Turvallisuustietolomake
Seurakunnan turvallisuusohjeiden mukaan jokaisen nuorisotyön leireille ja retkille osallistuvan kuuluu täyttää turvallisuustietolomake. (Koskee siis sekä leiriläisiä että isosia, myös yli 18-vuotiaita.) Yleensä lomake tulee leirikirjeen mukana, mutta toisinaan voi olla tarve saada lomake muuta kautta. Lomakkeessa itsessään on riittävästi tietoa, että peruskoulupohjalta sen täyttäminen onnistuu.

Turvallisuustietolomake varhaisnuorisotyö
Lomake on lähes samanlainen kuin nuorten turvallisuustietolomake, mutta sitä käytetään varhaisnuorten ja lasten leiritoiminnassa. Ei näet ole korrektia kysellä, tupakoiko esim. 7 vuotias lapsi. (Lapsi pian alkaa ihmetellä, että pitäisikö.) Lisäksi nuorille suunnatussa lomakkeessa ei ole missään näkyvissä leiriläisen ikää, mikä on varhaisnuorista puhuttaessa hyvin tarpeellinen tieto.

Isospalkkiolomake
Tällä lomakkeella haetaan isospalkkiota normaalissa lastenleirin, varhaisnuorten leirin tai rippileirin isosen tehtävissä toimimisesta. (Leiri-isännät, leiriavustajat yms. käyttävät alempana olevaa yleistä leiripalkkiolomaketta.) Yhdellä lomakkeella voidaan laskuttaa kolme eri leiriä. Rippileireihin kuuluvat ennakkoviikonloput laskutetaan omana leirinään.

Kerhonohjaajan palkkiolomake
Kerhonohjaajan palkkiot laskutetaan tällä lomakkeella puolivuosittain: syksyltä tehdään oma palkkiolappu ja keväältä oma. Mitä pikemmin kerhokauden päätyttyä lomake palautetaan, sitä nopeammin palkkio tulee tilille. Muista toimittaa verokortti vuoden ensimmäisen laskun liitteenä.

Yleinen leiripalkkiolomake
Tällä lomakkeella voi hakea palkkion leiri-isännän, leiriavustajan ja henkilökohtaisen avustajan tehtävistä. Lomaketta ei käytetä isospalkkioihin.

Viikkotoiminnan palkkiolomake
Joskus nuorisotyöntekijät eivät leirien ja vapaaviikonloppujen takia pysty pitämään nuorteniltaa, Vaihda vapaalle -iltaa tai kesätoiminnan iltaa. Tällöin etsitään tuuraaja, ja jos tuuraajan kanssa on sovittu palkkiosta, sitä voi hakea tällä lomakkeella.

Matkalasku
Seurakunta maksaa kerhonohjaajan tai viikkotoiminnan tuuraajan tehtäviin matkustaville nuorille matkakorvauksen kulkemisistaan. Matkakorvaus maksetaan todellisten kulujen mukaan:

  • Lyhintä reittiä kotoa työpaikalle
  • Käytetystä kulkuvälineestä riippuen joko matkalippukustannusten tai kilometrien mukaan.
  • Yli 3 km matkasta.
  • Matkakorvausta ei makseta, jos on ollut mahdollisuus kulkea työntekijän kyydillä.
  • Matkakorvausta ei makseta leireille kulkemisesta.