Koulutus

Jokaisella on paljon taitoja, joilla lähimmäisiä voi palvella. Välttämättä omat vahvuudet eivät satu osumaan juuri nuorteniltojen tiimien tehtäväalueisiin. Parkkipirkkoilu ja keittiötiimeissä palveleminen onnistuu käytännössä jokaiselta, jolla vain intoa on. Lisäksi vastuutiimikoulutuksia järjestetään tarpeen mukaan taitojen hiomiseksi.

Vastuutiimiläiset organisoivat töitään ja vastuuvuorojaan perinteisen puhelimen ja sähköpostin lisäksi sosiaalisessa mediassa: Vastuutiimien Facebook-rinki.