Klubi

Varhaisnuorisotyön huipentuma on perjantaisin Parkissa kokoontuva Klubi. Parkkiin kerääntyvä 12–14-vuotiaiden joukko nauttii illasta erilaisten aktiviteettien, Parkin virikkeiden, juurevan opetuksen ja uusien ystävien yhdistelmänä. Klubi ei ole rajoittunut johonkin tiettyyn teemaan, vaan illat ovat sisällöltään erilaisia musiikin, toiminnan ja aiheittensa suhteen. Tärkeintä on hyvässä ilmapiirissä keskinäinen kohtaaminen ja nuoren seurakunnan rakentuminen.

Seurakunnan kerhotarjonta on runsasta ja monipuolista. Silti moni ala-asteen 6.-luokkalainen kokee koulunsa vanhimpana halua siirtyä eteenpäin. Ensimmäisestä luokasta asti käydyt kerhot jätetään usein nuorempien harrastuksiksi. Toisaalta rippikoulu ja nuorisotyö näyttävät olevan paljon vanhempien hommaa. Ratkaisun tähän pulmaan tarjoaa 6.–8.-luokkalaisille suunnattu Klubi-ilta.

Klubi on koko Suomen seurakuntien kentässä harvinaislaatuinen toimintamuoto. Kaikkialla on ongelmana, kuinka tavoittaa kerhotoiminnan taakseen jättävät varhaisnuoret niin, ettei heille tule kahden vuoden taukoa ennen rippikouluikää. Kangasalan seurakunta on riittävän suuri, jotta resurssit riittävät ns. ”väliinputoajaikäluokan” toimintamuodon tarjoamiseen. On ilo nähdä, miten Klubin suosio on vuosi vuodelta kasvanut, ja yhä useampi varhaisnuori saa katkeamattoman jatkumon kerhotoiminnasta rippikoulutyön kautta nuorisotyöhön.

Klubi-illat perjantaisin klo 18–20 Parkissa