Juontajat

Tehtävät

 • Rakentavat illan ohjelmaosuuden yhteisesti sovitun rungon varaan vastuuvetäjän ja tiimijohtajien kanssa. a) Vastuuvetäjältä tiedustellaan illassa esille tuotavia asioita (esim. ilmoitusasiat). b) Tiimien vetäjiltä tiedustellaan, mitä tiimeillä on tarjolla. c) Tiimien vetäjiltä tilataan hyvissä ajoin sisältöä iltaan.
 • Vastaavat illan ohjelmasta opetusosuutta lukuun ottamatta, sekä luovat panoksellaan hyvää ja tervetullutta tunnelmaa. Juontajat pitävät huolen, että ilta rullaa rennosti mutta reippaasti eteenpäin.
 • Pitävät sopivassa määrin esillä muita tiimejä illoissa.
 • Kyselevät tarvittaessa nuorisolta ohjelmaa iltaan: todistuspuheenvuorot, hartaudet, leikit, pelit, sketsit, tanssit, esitykset, esitelmät.
 • Iltahartauden pitämismahdollisuus on ensisijaisesti illan vastuuvetäjällä. Asiaa tiedustellaan hyvissä ajoin ennen iltaa, ja jos vastuuvetäjä ei pidä hartautta, voi juontaja pitää sen itse tai delegoida eteenpäin.

Huomioitavaa

 • Juontajan tehtävään ei riitä pelkkä halukkuus. Tehtävää voivat innokkaat tiedustella, mutta nuorisotiimi arvioi sopivuuden. Heidän kuuluu siis olla sanavalmiita, tilannetajuisia ja kykeneviä organisoimaan. Kaikessa vastuuvetäjä on kuitenkin tarvittaessa turvaverkkona.
 • Juontaminen tarkoittaa illan ohjelmaosuuden organisoimista. Iltaan osallistujalla pitää olla olo, että homma on juontajalla hanskassa. Juontaja saa rohkeasti toteuttaa omia tai nuorilta kuulemiaan ideoita.
 • Juontajat eivät kuitenkaan ole illan johtajia tai omistajia – se tehtävä kuuluu vastuuvetäjälle – mutta he ovat illan isäntiä ja emäntiä. Vastuuvetäjän kuuluu olla kaikesta tavallisuudesta poikkeavasta etukäteen tietoinen.
 • Kurinpito ei kuulu ensisijaisesti juontajan hommaan. Se pilaa tunnelman. Vastuuvetäjä on ensisijaisesti ”poliisi”, jos sellaista tarvitaan. Juontajan positiivisuus on kaiken a ja o.
 • Tarjonnan runsauteen ei saa hukkua. Iltojen kuuluu olla kompakteja. Juontaminen pitää ryhdin ja rakentaa kivan kokonaisuuden. Ytimessä on illan opetus.
 • Juontajan suunnalta myös tiimien kannustus ja me-hengen luominen on hyvin tärkeää. Juontajan asenne vaikuttaa tiimien asenteeseen. Tiimien sisäinen tunnelma välittyy illan kävijöihin. Jokainen ilta on ainutlaatuinen tilaisuus. Koskaan ei tiedä, ketä paikalla olijaa se palvelee.
 • Juonnoissa joudutaan tasapainoilemaan ilon ja vakavuuden välillä. On pyrittävä tarjoamaan illan kävijöille mahdollisuus olla oma itsensä iloineen ja suruineen. Keskimäärin on hyvä pyrkiä iloiseen ja rentoon menoon, mutta samalla myös muistutettava mahdollisuudesta keskustella syvällisesti.
 • Ikärasismin toleranssi on 0%. On vaikeasti perusteltavissa, miksi koskaan tarvittaisiin sanoa mitään ikään liittyvää. Nuortenillassa on paikalla nuoria – ei ysivitosia, ysikuutosia jne.