Harjoitustehtävät

Työ neuvoo tekijäänsä myös isosen tehtävissä. Siksi isoskoulutukseen kuuluu seuraavia harjoitustehtäviä:

Isko-vastuuryhmässä toimiminen

  • Ryhmässä toimitaan kerran kumpanakin koulutusvuotena.
  • Ryhmä jakaa isoskoulutusillassa suoritettavat tehtävät tasapuolisesti ja huolehtii, että ne tulevat tehtyä yhdessä.
  • Tehtävissä mahdollisesti tarvittava materiaali tilataan koulutuksen pitäjältä Iskoa edeltävänä päivänä.
  • Vastuuryhmä ilmoittaa, jos se tarvitsee ovien avausta ja valmisteluaikaa ennen illan alkua.
  • Tehtävä 1: Leikin ohjaaminen. Isoskoulutuksen keskellä vastuuryhmä ohjaa leikin, pelin tai kilpailun koko muulle koulutusporukalle tai osalle siitä. Leikin ohjeistaminen on tärkeämpää kuin se, ehditäänkö koko leikkiä vetää loppuun asti.
  • Tehtävä 2. Sketsi. Vastuuryhmä esittää sketsin muulle joukolle.
  • Tehtävä 3: Loppuhartaus. Ryhmä pitää huolen loppuhartaudesta, joka on alkuhartautta selvästi järeämpi valmisteluiltaan. Toteutustapa on vapaavalintainen, mutta hartaudellisen tunnelman luomiseen ja sisältöön on syytä paneutua. Vastuuryhmälle annetaan tarpeen vaatiessa mahdollisuus valmistelulle opetuksen aikana. Hartauden kesto noin 15 minuuttia. Ryhmän sitä pyytäessä aikaa voidaan antaa vähän enemmänkin.

Leirihartaus

Hartauksien pitäminen kuulostaa helposti pelottavalta isosen vastuualueelta. Ketään ei ole toistaiseksi pakotettu vastoin tahtoaan pitämään hartautta leireillä, mutta isoskoulutusleirillä hartauden pitämistä kuitenkin harjoitellaan koulutuksellisista syistä. Lisko 2-leirillä pidetään hartaus henkilökohtaisena harjoitustehtävänä pienelle ryhmälle, jossa jokainen vuorollaan saa hyviä vinkkejä hartauden toteutukseen. Näin valmistellaan yksi harjoiteltu hartaus mahdollisia isostehtäviä ajatellen.

Tutustuminen nuorteniltaan

Huonoin mahdollinen mainos seurakunnan nuorten toiminnasta annetaan, jos leiriläinen kysyy isoselta, millaista nuortenilloissa on – ja isonen vastaa: ”En tiedä, kun en ole käynyt.” Siksi isoskoulutuksessa olevilta edellytetään tutustumista seurakunnan nuorten toimintaan seuraavasti:

  • 2 x nuorteniltavierailu ensimmäisenä koulutusvuonna
  • 1 x nuorteniltavierailu toisena koulutusvuonna

Jumalanpalvelusavustaja

Keväällä rippikoulujen jumalanpalveluskäyntien yhteydessä tarvitaan erikseen tehtävään varatulle seurakunnan työntekijälle vielä lisää apukäsiä riparipassien leimaamiseen ja riparilaisten jumalanpalvelukseen perehdyttämiseen. Tämän vuoron jokainen koulutettava suorittaa kerran.